منتظر تماس شما هستیم

هرگونه پیام و نظر شما که از طریق این فرم برای ما ارسال شود، برای گروه تولیدی امینی  ارزشمند و به آن ترتیب اثر داده خواهد شد. به منظور پیگیری و نتیجه بهتر لطفاً اطلاعات را بصورت کامل وارد کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تعهدات ما در قبال مشتریانمان

اعتقاد ما بر این است که کار ما با فروش محصول تمام نمی شود. فروش محصول به شما خریدار محترم یعنی شروع کار ما با شما.

اگرچه برای رسیدن به اهداف خود شعار داریم اما شعار زده نیستیم و به همه آنچه می گوییم پایبندیم.

اگر می گوییم رضایت مشتری برای ما شرط است، اگر می گوییم مشتری جزئی از سازمان ماست و . . . همه این حرفها و شعارها را در مقام عمل تجربه می کنیم.

اما برای رسیدن به حد مطلوب خود تکه ای از این پازل باقی مانده است و آن هم همراهی و همدلی شماست.

شما با بیان نظرات و انتقاد سازنده خود به ما کمک می کنید تا ما بتوانیم شعار یا شعارهای خود را عملی کنیم.

ما موظف هستیم از مواد اولیه ای استفاده کنیم که در متن قرارداد با خریدار به آن اشاره شده است.

ما موظف هستیم در روش های طراحی و تولید از گزینه ای استفاده کنیم که قول آن را به مشتری داده ایم.

در هر زمان از شروع تا پایان قرار داد و حتی زمانیکه محصول به دست مشتری می رسد، چنانچه خلاف موارد فوق اثبات شود، مجموعه تولیدی امینی ملزم به عذرخواهی و انجام اقداماتی است تا ضرر و زیان رسیده به مشتری را جبران کند.